Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Psykiatrian poliklinikka tarjoaa moniammatillista apua mielenterveyden ja päihteiden käytön tai toiminnallisten riippuvuuksien aiheuttamiin ongelmiin. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa painopisteemme on ongelmien ennalta ehkäiseminen ja varhainen avun piiriin pääseminen. Psykiatrian poliklinikka järjestää asiakkailleen myös ryhmä- ja päivätoimintaa.

Mielenterveyspalvelut

Psykiatrian poliklinikan asiakkuuteen hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Alle 23-vuotiaat asiakkaat pääsevät hoitaja arviokäynnille ilman lähetettä akuuteissa tilanteissa.

Palveluvastaava Janica Enoranta, puh. 050 358 9112

Psykiatrian poliklinikka
Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula
Puh. 03 455 2750 (toimisto)

Mänttä-Vilppula
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
Psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 050 375 3657

Juupajoen terveysasema
Koskitie 50, 35500 Korkeakoski
puhelinaika ma ja pe klo 11-11.30
Psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 040 901 3206

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu
Matalan kynnyksen sairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä ottamalla suoraan yhteyttä sairaanhoitajaan. Vastaanotolla saa tukea elämän erilaisiin kuormittaviin tilanteisiin sekä omien voimavarojen vahvistamisessa. Keskimäärin 1-5 käyntikertaa.

Sairaanhoitaja puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
puh. 044 466 3373

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut verkossa
Voit varata vastaanottoajan sähköisen ajanvarauksen kautta psykiatriselle sairaanhoitajalle (matala kynnys), päihdeohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle. Vastaanotto on mahdollista varata etävastaanottona tai käyntinä toimipisteessä. Käynnillä keskustellaan elämäntilanteestasi, kartoitetaan tilannetta sekä hoidon ja tuen tarvetta. Palvelut ovat maksuttomia. Aikoja voi varata Mäntänvuoren Terveyden Verkkoajanvarauksesta

Psykososiaalinen työryhmä
Etelätie 2A D29, 35800 Mänttä

Psykososiaalisen kuntoutuksen tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen, voimavarojen ja sosiaalisten taitojen lisääminen sekä arkielämässä selviytymisen tukeminen. Tärkeää on kartoittaa asiakkaan palvelujen tarve ja oikea-aikaisuus. Työote on verkostoyhteistyö. Psykiatrinen päivätoiminta tarjoaa aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kuntouttavaa toimintaa arkipäivisin. Kuntouttavassa toiminnassa keinoina käytetään ryhmä-, yksilö- ja yhteisöhoitoa sekä vertaistukea. Psykiatriseen päivätoimintaan ohjaudutaan psykiatrian poliklinikan kautta tai lääkärin lähetteellä.

Sairaanhoitaja, puh. 050 362 5865
Lähihoitaja, puh. 040 168 6526
Lähihoitaja, puh. 044 728 8202
Lähihoitaja, puh. 050 451 2462
Lähihoitaja, puh 040 195 6994
Mielenterveyshoitaja, puh. 050 567 9814

Psykiatrinen päivätoiminta Sarastus
Etelätie 2A D29, 35800 Mänttä
Sairaanhoitaja, puh. 050 362 5865
Mielenterveyshoitaja, puh. 050 567 9814

Psykiatrinen päivätoiminta tarjoaa aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kuntouttavaa toimintaa arkipäivisin. Kuntouttavassa toiminnassa keinoina käytetään ryhmä-, yksilö- ja yhteisöhoitoa sekä vertaistukea. Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen, voimavarojen ja sosiaalisten taitojen lisääminen sekä arkielämässä selviytymisen tukeminen. Psykiatriseen päivätoimintaan ohjaudutaan psykiatrian poliklinikan kautta tai lääkärin lähetteellä.

Nuorisotiimi
Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula
puhelinaika ma-pe klo 8-14
Puh. 03 455 2750 (toimisto)

Psykologi
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
puh. 044 466 3355

Psykiatrinen sairaanhoitaja
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
puh. 044 466 3347

Psykiatrinen sairaanhoitaja
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
puh. 040 901 3206

Päihdepalvelut

Päihdevastaanoton tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä sekä turvallisuutta. Vastaanotolla kartoitetaan asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti – hoidontarpeen arviointi, hoidon suunnittelu yhdessä yhteistyötahojen kanssa, koordinointi, toteutus ja arviointi.Päihdehoitajan vastaanotolle voi hakeutua ottamalla itse suoraan yhteyttä päihdehoitajaan.

Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula

Mänttä-Vilppula ja Juupajoki:
Päihdeohjaaja
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
puh. 040 901 3128

Huumeiden käyttäjien terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste
Mänttä-Vilppulassa on aloittanut huumeiden käyttäjille tarkoitettu terveysneuvontapalvelu. Palvelu on matalan kynnyksen toimintaa, eikä apu ole sidottu vaatimukseen raitistua. Mahdollisuus vaihtaa käytetyt pistosvälineet puhtaisiin kertakäyttövälineisiin. Samalla palvelussa tarjotaan terveysneuvontaa ja tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Palvelussa pystytään ohjaamaan myös mm. hepatiittirokotuksille, testeihin, haavahoitoihin sekä antaa tukea hoitopaikkoihin hakeutumisessa ja muiden asioiden hoitamisessa. Asiointi on ilmaista ja anonyymia.

Pisteeltä on saatavilla

  • Neuloja ja ruiskuja
  • Klikkikuppeja
  • Steriilejä puhdistuslappuja
  • Vanulappuja
  • Särmäjäteastioita
  • HIV-testaus: Lähete laboratorioon
  • C-hepatiitin testaus: Lähete laboratorioon
  • C-hepatiitin hoito: Hoitoonohjaus
  • Sukupuolitautien testaus: Lähete laboratorioon
  • Ohjaus

Osoite: Etelätie 2A, 35800 Mänttä (Sarastuksen kerhotila, käynti Miinanpellonkadun puolelta)
Avoinna keskiviikkoisin klo 13.30 – 14.30, juhlapyhät kiinni
puh. 044 728 8202

ITUA-hanke - Isille tukea arkeen

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry tarjoaa maksutonta neuvontaa, vertaistukea, keskusteluapua, ryhmiä sekä keinoja arjessa jaksamiseen ja pärjäämiseen.

Lisätietoja: Itua-hanke