Vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityispalvelut

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalveluiden palveluohjaus

Palveluvastaava Susanna Ojala, puh. 050 367 0275

Palveluohjaus sisältää vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä palvelu- ja kuntoutusohjausta, neuvontaa ja tukea, palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien valmistelua sekä itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten aikuisten tukea ja ohjausta.

Vammaispalvelun palveluohjaaja, puh. 044 466 3375
Kehitysvammapalvelujen palveluohjaaja, puh. 050 563 9584
Tuetun asumisen ohjaaja Virpi Leppä, puh. 040 612 8840

Lataa ja tulosta vammaispalveluhakemus

Lataa ja tulosta kuljetuspalveluhakemus

Omaishoidon ohjaaja Hannele Joensuu, puh. 044 358 0001

Omaishoidon palvelut

Lataa ja tulosta omaishoidontukihakemus

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten loma-ajan hoito

Loma-ajan hoidon info

Lomahoito hakemuslomake syys-, joulu- ja talviloma 2021-2022

Päivä- ja työtoiminta

Päivä- ja työtoiminta on asiakkaan toimintakyvyn mukaan suunniteltua mielekästä työluonteista tai virikkeellistä toimintaa.

Palveluvastaava Susanna Ojala, puh. 050 367 0275
Tiimivastaava Virpi Leppä, puh. 040 612 8840

Satakieli
Virtasalmentie 42, 35800 Mänttä
Ohjaajat, puh. 03 474 7615, 044 728 8432

Vilpun Paja
Vilpunkatu 10, 35700 Vilppula
Ohjaajat, puh. 050 300 9584

Vipinä
Harjukatu 3, 35700 Vilppula
Ohjaajat, puh. 044 466 3313