Omaishoidon palvelut

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon palveluista vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaan hyvinvointialue - Omaishoidon tuki