Asiakasraati

Mäntänvuoren Terveyteen on valittu asiakasraati, joka on palvelujen käyttäjistä koottu ryhmä.

Asiakasraati keskustelee palvelujen tuottamisesta vastaavien henkilöiden kanssa ja sen tehtävänä on antaa palautetta palvelujen laadusta, tehdä ehdotuksia palvelujen parantamiseksi ja tuoda ideoita palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. "Asiakasraati on sparrausryhmä kuntalaisten ja Mäntänvuoren Terveyden välillä!", kuten raatilaiset itse asian osuvasti totesivat.

Mäntänvuoren Terveyden asiakasraadin toimikausi on sovitusti kaksi vuotta kerrallaan. Kahden vuoden välein raatipaikat avataan ja Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kuntalaiset voivat ilmoittaa halukkuutensa raadin jäseniksi. Raatiin valitaan aina mahdollisimman kattava edustus eri palvelujen käyttäjiä.

Jos sinulla on asioita, joita haluat viestiä asiakasraadin välityksellä, voit ottaa yhteyttä raadin jäseniin, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa.

Marru Järvinen, Mänttä-Vilppula, marru.jarvinen@gmail.com
Kalevi Kaukola, Mänttä-Vilppula, kalevi.kaukola@kotipoint.fi
Sari Hunnakko, Mänttä-Vilppula, sari.hups@gmail.com
Niina Peltola, Mänttä-Vilppula, nikunaali@gmail.com
Heidi Norojärvi, Mänttä-Vilppula heidi.norojarvi@gmail.com
Ritva Vuori-Salo, Mänttä-Vilppula, ritva2020@gmail.com
Sirpa Mäkinen, Reumaliiton kouluttama vertaistukija, Mänttä-Vilppula, smakinen13@gmail.com
Jari Virtanen, Mänttä-Vilppula, jariveikkovirtanen@gmail.com
Heli Majaniemi, Juupajoki, majaniemiheli@gmail.com