Perheneuvola

Perheneuvolatyö painottuu lasten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun. Perheneuvolassa tehdään kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä. Aikuisten kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa.

Vilppulan terveysasema

Perhepalvelukeskus
Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula

Palveluvastaava Janica Enoranta, puh. 050 358 9112
Sosionomi Jenni Laine, puh. 044 728 8205

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut järjestää ja tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Lisätietoja palveluista sekä yhteystiedot: Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö
Lapsiperheiden kotipalvelu